Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin oranı yüzde 39,8 oldu

Araştırma sonuçlarına nazaran çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan teşebbüslerin %39,8’i, 2020-2022 yıllarını kapsayan üç yıllık devirde yenilik faaliyetinde bulundu. Bir evvelki referans devirde (2018-2020) bu oran %38,5 olarak hesaplandı. Çalışan sayısı 10-49 olan teşebbüslerin %37,2’si, 50-249 çalışanı olan teşebbüslerin %47,4’ü, 250 ve daha fazla çalışanı olan teşebbüslerin ise %70,5’i piyasaya yeni ya da değerli ölçüde uygunlaştırılmış bir eser (mal ya da hizmet) sunmaya yahut iş süreci yeniliği uygulamaya yönelik çalışmalarda bulundu. Sanayi kesiminde yenilik faaliyetlerinde bulunan teşebbüslerin oranı %42,9 iken; hizmet bölümünde bu oran %36,0 oldu.

 

Ürün yenilikçisi teşebbüslerin %75,0’ı eserlerini rakiplerinden evvel pazara sundu

Girişimlerin %19,8’i eser yeniliğinde bulundu. Bir evvelki araştırma sonuçlarının açıklandığı 2018-2020 yıllarını kapsayan üç yıllık referans devirde eser yeniliği yapan teşebbüslerin oranı %19,7 olarak hesaplandı. Eser yeniliği yapan teşebbüsler ortasından mal yeniliği yapanların oranı %81,4, hizmet yeniliği yapanların oranı ise %68,1 olarak hesaplandı. Yeni yahut değerli ölçüde düzgünleştirilmiş eserlerin pazardaki durumu ele alındığında, eser yeniliklerinin %96,6’sının teşebbüs için yeni olduğu, %75,0’ının ise teşebbüsün faaliyet gösterdiği pazar için yeni olduğu gözlemlendi.

 

Girişimler en fazla mal üretme yahut hizmet sağlama yollarında yenilik uyguladı

Girişimlerin %35,0’ı temel işletmecilik işlevleri olarak da isimlendirilen iş süreci yeniliğinde bulundu. Bir evvelki araştırma sonuçlarında bu oran %30,2’idi. İş süreçlerinde en fazla yeniliğin uygulandığı alan, %77,2 ile mal üretme yahut hizmet sağlama prosedürleri oldu. Bu kategoriyi %73,2 ile muhasebe yahut öteki idari süreçler ve %68,9 ile bilgi süreç yahut bağlantı sistemleri izledi. 
 

Yenilik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin %28,7’si finansal takviye aldı

Yenilik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin %28,7’si çeşitli kaynaklardan finansal dayanak aldı. Bu teşebbüslerden %46,5’i merkezi kamu kurum/kuruluşlarından, %11,0’ı mahallî yahut bölgesel kamu kuruluşlarından, %7,0’ı başka AB kurumlarından ve %6,4’ü Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı’ndan aldığı finansal takviyeleri araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yahut öteki inovasyon faaliyetlerinde kullandığını belirtti.

 

Yenilik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin %36,8’i iş birliği yaptı

Yenilik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin %36,8’i başka teşebbüs, kişi yahut kuruluşlar ile iş birliği yaptı. Bu teşebbüslerin %68,9’u Ar-Ge yahut öteki yenilik faaliyetlerinde iş birliği yaparken öteki rutin girişimcilik faaliyetlerinde iş birliği yapanların oranı %70,9 oldu.

Yenilik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin %24,3’ü yurt içinde, %5,9’u Avrupa ülkelerinde, %4,4’ü öbür ülkelerde Ar-Ge/yenilik faaliyetleri için iş birliğine gitti.    

 

Yenilik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin stratejilerinde yüksek kaliteye odaklanma öne çıktı

Girişimlerin ekonomik performansı bakımından izlediği stratejilere nazaran, yenilik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin %72,2’si yüksek kaliteye, %71,8’i mevcut müşteri kümelerini şad etmeye, %64,2’si müşteriye özel tahlillere ve %63,4’ü yeni müşteri kümelerine ulaşmaya odaklandı.

 

Yenilik faaliyetinde bulunan her dört teşebbüsten biri patent müracaatında bulundu

Yenilik faaliyetleri ile elde edilen rekabetçi avantajı faal muhafaza tekniklerinin de sorgulandığı araştırmada, yenilik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin %48,1’inin ticari marka tescili yaptırdığı tespit edildi. Bunu %25,4 ile patent başvurusu, %24,1 ile ticari sır kullanımı, %15,7 ile yararlı model başvurusu, %13,4 ile endüstriyel tasarım tescili ve %12,6 ile telif hakkı başvurusu izledi.

 

Yenilik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin %31,3’ü yeni teknolojiye dayalı yatırım yaptı

Yenilik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin %54,9’u daha evvel kullanılan ile tıpkı yahut geliştirilmiş teknolojiye dayalı makine, ekipman yahut yazılım satın alırken, %31,3’ü daha evvel kullanılmayan yeni bir teknolojiye dayalı makine, ekipman yahut yazılım satın aldı. Bir evvelki referans periyotta (2018-2020) bu oranlar sırasıyla %60,6 ve %36,6’ydı.

Enerji, su ve gerecin maliyeti çevresel yenilik yapmada en değerli faktör oldu

Araştırma kapsamında teşebbüslerin ortaya koyduğu yenilik faaliyetlerinde çevreyi müdafaa katkısının kıymetli olma durumu tahlil edildi.

Bu durum teşebbüs içinde sağlanan çevresel yararlar bakımından incelendiğinde,  teşebbüslerin %37,2’si kullandıkları malzemeyi çevreyi daha az kirleten yahut etraf için tehlikeli olmayanlar ile değiştirdi, %35,4’ü ünite üretim başına toprak, gürültü, su yahut hava kirliliğinin azaltılmasını sağladı. Bu teşebbüslerin %34,2’si ise ünite üretim başına güç kullanımını yahut toplam karbon ayak izini azalttı, yeniden birebir oranda teşebbüste kullanmak ya da satmak emeliyle atık, su ve gerecin geri dönüşümünü sağladı.

Nihai kullanıcı tarafından eserlerin kullanımı müddetince ortaya çıkan çevresel yararlara nazaran, teşebbüslerin %42,3’ü daha güçlü eserler sayesinde eser kullanım müddetinin uzamasını, %38,0’ı kullanım sonrası eserlerin geri dönüşümünün kolaylaştırılmasını, %37,9’u ise hava, su, gürültü ve toprak kirliliğinin azaltılmasını sağladı.

Girişimleri çevresel yenilik yapmaya iten faktörler incelendiğinde, teşebbüslerin %42,4’ü güç, su ve gerecin yüksek maliyeti nedeniyle, %39,7’si teşebbüsün prestijini geliştirme hedefiyle, %33,2’si mevcut çevresel vergiler, fiyatlar ve ödemeler nedeniyle yenilik faaliyetinde bulunduklarını belirtti.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*