Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2023

Aralık ayında genel ticaret sistemine nazaran ihracat %0,4 arttı, ithalat %11,0 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen süreksiz dış ticaret datalarına nazaran; ihracat 2023 yılı Aralık ayında, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %0,4 artarak 23 milyar dolar, ithalat %11,0 azalarak 29 milyar 39 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Aralık devrinde ihracat %0,6 arttı, ithalat %0,5 azaldı

Genel ticaret sistemine nazaran ihracat 2023 yılı Ocak-Aralık periyodunda bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran %0,6 artarak 255 milyar 777 milyon dolar, ithalat %0,5 azalarak 361 milyar 774 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aylara nazaran dış ticaret, Aralık 2023

Aralık ayında güç eserleri ve altın hariç ihracat %1,7, ithalat %4,2 azaldı            

Enerji eserleri ve nakdî olmayan altın hariç ihracat, 2023 Aralık ayında %1,7 azalarak 21 milyar 400 milyon dolardan, 21 milyar 41 milyon dolara geriledi.

Aralık ayında güç eserleri ve mali olmayan altın hariç ithalat %4,2 azalarak 21 milyar 704 milyon dolardan, 20 milyar 799 milyon dolara geriledi.

Enerji eserleri ve mali olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Aralık ayında 242 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %2,9 azalarak 41 milyar 840 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kelam konusu ayda güç ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %101,2 oldu. 
 
 İhracat gelişim suratı, Aralık 2023                                                        İthalat gelişim suratı, Aralık 2023

Dış ticaret açığı Aralık ayında %37,8 azaldı

Aralık ayında dış ticaret açığı bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %37,8 azalarak 9 milyar 713 milyon dolardan, 6 milyar 39 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Aralık ayında %70,2 iken, 2023 Aralık ayında %79,2’ye yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Aralık periyodunda %3,2 azaldı

Ocak-Aralık periyodunda dış ticaret açığı %3,2 azalarak 109 milyar 541 milyon dolardan, 105 milyar 997 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Aralık periyodunda %69,9 iken, 2023 yılının tıpkı periyodunda %70,7’ye yükseldi.

İhracat, ithalat ve dış ticaret istikrarı, Aralık 2023

Aralık ayında imalat endüstrinin toplam ihracattaki hissesi %92,9 oldu

Ekonomik faaliyetlere nazaran ihracatta, 2023 Aralık ayında imalat endüstrinin hissesi %92,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık bölümünün hissesi %5,1, madencilik ve taşocakçılığı bölümünün hissesi %1,5 oldu.

Ocak-Aralık devrinde ekonomik faaliyetlere nazaran ihracatta imalat endüstrinin hissesi %94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık kesiminin hissesi %3,8, madencilik ve taşocakçılığı dalının hissesi %1,5 oldu.

Aralık ayında orta mallarının toplam ithalattaki hissesi %68,3 oldu

Geniş ekonomik kümeler sınıflamasına nazaran ithalatta, 2023 Aralık ayında orta mallarının hissesi %68,3, sermaye mallarının hissesi %17,0 ve tüketim mallarının hissesi %14,7 oldu.

İthalatta, 2023 Ocak-Aralık devrinde orta mallarının hissesi %72,2, sermaye mallarının hissesi %14,6 ve tüketim mallarının hissesi %13,2 oldu.

Sektörlere nazaran dış ticaret, Aralık 2023

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Aralık ayında ihracatta birinci sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 679 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 314 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 254 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 217 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 22 milyon dolar ile İtalya takip etti. Birinci 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %28,2’sini oluşturdu.

Ocak-Aralık periyodunda ihracatta birinci sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 21 milyar 92 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 14 milyar 826 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 786 milyon dolar ile Irak, 12 milyar 468 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 12 milyar 381 milyon dolar İtalya ile takip etti. Birinci 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %28,8’ini oluşturdu.  

İthalatta birinci sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu birinci sırayı aldı. Aralık ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 4 milyar 209 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 270 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 514 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 470 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 330 milyon dolar ile ABD izledi. Birinci 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,1’ini oluşturdu.

Ocak-Aralık periyodunda ithalatta birinci sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 45 milyar 602 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 44 milyar 980 milyon dolar ile Çin, 28 milyar 684 milyon dolar ile Almanya, 19 milyar 902 milyon dolar ile İsviçre, 15 milyar 778 milyon dolar ile ABD izledi. Birinci 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,8’ini oluşturdu.

         Ülkelere nazaran ihracat, Aralık 2023                                                    Ülkelere nazaran ithalat, Aralık 2023

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran ihracat %2,4 arttı

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran; 2023 Aralık ayında bir evvelki aya nazaran ihracat %2,4, ithalat %0,2 arttı. Takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran ise; 2023 yılı Aralık ayında bir evvelki yılın birebir ayına nazaran ihracat %3,3 artarken, ithalat %9,0 azaldı.

Yüksek teknolojili eserlerin imalat sanayi ihracatı içindeki hissesi %4,6 oldu

Teknoloji yoğunluğuna nazaran dış ticaret dataları, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi eserlerini kapsamaktadır. Aralık ayında ISIC Rev.4’e nazaran imalat sanayi eserlerinin toplam ihracattaki hissesi %92,9’dur. Yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ihracatı içindeki hissesi %4,6’dır. Ocak-Aralık devrinde ISIC Rev.4’e nazaran imalat sanayi eserlerinin toplam ihracattaki hissesi %94,2’dir. Ocak-Aralık devrinde yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ihracatı içindeki hissesi %3,8’dir.

Aralık ayında imalat sanayi eserlerinin toplam ithalattaki hissesi %77,8’dir. Yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ithalatı içindeki hissesi %12,7’dir. Ocak-Aralık periyodunda imalat sanayi eserlerinin toplam ithalattaki hissesi %80,7’dir. Ocak-Aralık periyodunda yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ithalatı içindeki hissesi %10,7’dir.  

Teknoloji yoğunluğuna nazaran imalat sanayi eserleri dış ticareti,  Aralık 2023

Özel ticaret sistemine nazaran ihracat 2023 yılı Aralık ayında 20 milyar 696 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine nazaran, 2023 yılı Aralık ayında, ihracat bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %0,4 azalarak 20 milyar 696 milyon dolar, ithalat %11,2 azalarak 27 milyar 318 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında dış ticaret açığı %33,6 azalarak 9 milyar 971 milyon dolardan, 6 milyar 622 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Aralık ayında %67,6 iken, 2023 Aralık ayında %75,8’e yükseldi.

İhracat 2023 yılı Ocak-Aralık devrinde 232 milyar 310 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine nazaran ihracat, 2023 yılı Ocak-Aralık periyodunda, bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran %1,2 azalarak 232 milyar 310 milyon dolar, ithalat %0,9 azalarak 339 milyar 58 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Aralık devrinde dış ticaret açığı %0,2 azalarak 106 milyar 963 milyon dolardan, 106 milyar 748 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Aralık periyodunda %68,7 iken, 2023 yılının tıpkı devrinde %68,5’e geriledi.

Özel ticaret sistemine nazaran dış ticaret, Aralık 2023

Bu mevzu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 28 Şubat 2024’tür.
____________________________________________________________________________________________________

AÇIKLAMALAR

Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine nazaran hesaplanmaktadır. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan hür bölgeler, gümrük antrepoları ve hür dolanım alanına giren yahut bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve hür bölgeler istatistiklerde yer almamakta, yalnızca ülkenin hür deveran alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır.

Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle üretilen dış ticaret istatistiklerinin ödemeler istikrarı ve ulusal hesaplar üzere ekonomik istatistiklerde yapılan revizyonlara uyumlu hale getirilmesi emeliyle, Ocak 2020’den itibaren detaylı olarak genel ticaret sistemine nazaran yayımlanmaktadır. Özel ticaret sistemine nazaran dış ticaret istatistiklerine ise bülten ve ekinde özet olarak yer verilmektedir.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*